TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 17/04/2023 đến 23/04/2023

Ngày đăng: 16/04/2023 08:22 PM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  17/04

         

  Thứ 3

  18/04

  07:00 Họp với Bộ GDĐT - Triển khai nhiệm vụ GDĐT Trung tâm HC Bình Dương (Xe cơ quan đón) CTHĐT, HT  
  10:00  Trao đổi về đề xuất địa điểm hoạt động văn phòng bồi dưỡng lớp ngắn hạn; bàn giao tài sản (các máy tính, mạng LAN, chuyển phòng máy A sang D...) B107 LĐ P. TCHC&QT (phụ trách quản trị), chuẩn bị thư ký; Bộ môn Tin học; Khoa Ngoại ngữ dự theo lịch  

  Thứ 4

  19/04

         

  Thứ 5

  20/04

  14;00 Họp về rà soát, báo cáo công tác kiểm định chất lượng B107 Hiệu trưởng, Trưởng ban thư ký HĐ tự đánh giá, Trưởng nhóm và Thư ký các nhóm chuyên trách theo QĐ số 604/QĐ-ĐHĐN ngày 27/4/2022  

  Thứ 6
  21/04

  08:00 Đồng Tổ chức Hội thảo KH với Lạc Hồng (HT, Tiến, Luật, B.Đức)  ĐH Lạc Hồng    

  Thứ 7

  22/04

  08:00 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng Giảng đường A (200) Đảng ủy  

  Chủ Nhật

  23/04

  08:00 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng Giảng đường A (200) Đảng ủy