TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 11/12/2023 đến 17/12/2023

Ngày đăng: 12/12/2023 08:13 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  11/12

         

  Thứ 3

  12/12

  07:30 Ban Thư ký HĐKĐ CSGD và Ban Thư ký/Lãnh đạo khoa/Bộ môn của 05 CTĐT làm việc với CGTV để hoàn thiện báo cáo cuối cùng gửi về TT thẩm định Phòng họp B107 Theo Thông báo số 2123/TB-ĐHĐN ngày 05/12/2023   
  10:00 Họp lấy ý kiến đánh giá xếp loại viên chức lãnh đạo Trường ĐHĐN Phòng họp A Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các phòng: Đào tạo, NCKH, SĐH và QHQT, TCHC&QT, Hiệu trưởng trực thuộc, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN  
  13:30 Ban Thư ký HĐKĐ CSGD và Ban Thư ký/Lãnh đạo khoa/Bộ môn của 05 CTĐT làm việc với CGTV để hoàn thiện báo cáo cuối cùng gửi về TT thẩm định Hội trường 200 Theo Thông báo số 2123/TB-ĐHĐN ngày 05/12/2023  
  13:30 Tiếp đoàn kiểm tra an toàn PCCC của Thành phố Biên Hòa Phòng họp A BGH, Phòng TCHC&QT  

  Thứ 4

  13/12

  07:30 Họp xử lý thu hồi kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học  Sở Khoa học và Công nghệ Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch- Tài chính  
  14:00 Họp Đảng ủy Phòng họp A BCH Đảng ủy  

  Thứ 5

  14/12

  07:30 Tọa đàm "Chuyển đổi số trong nhà trường"  Hội trường 200 Theo công văn số 2153/ĐHĐN-NCKH ngày 07/12/2023  
  08:00 Dự hội nghị trực tuyến (theo giấy mời số 317/GM-ĐUK ngày 11/12/2023) Hội trường thành ủy Biên Hòa Bí thư Đảng ủy  

  Thứ 6
  15/12

         

  Thứ 7

  16/12

  08:00 Lễ bế giảng lớp biên phiên dịch Phòng họp B107 P. NCKH, SĐH và QHQT  

  Chủ Nhật

  17/12