TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 04/12/2023 đến 10/12/2023

Ngày đăng: 06/12/2023 09:26 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  04/12

  07:30 Chào cờ đầu tháng 12/2023  Hội trường 200 Theo Thông báo  
  08:00 Dự Hội nghị trực tuyến học tập NQ của Hội nghị lần thứ tám BCH TƯ Đảng (Khoá XIII)( theo GM số 1019-GM/TU ngày 28/11/2023) Hội trường Công an tỉnh Hiệu trưởng, BT Đảng ủy  

  Thứ 3

  05/12

  08:30 Họp trao đổi công việc Phòng họp A Ban Giám hiệu, Lê Văn Tuấn, Trần Lê Tài, Đỗ Bảo Đức - Thư ký cuộc họp  
  13:30 Dự hội nghị trực tuyến "Xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao" Phòng họp UBND tỉnh Võ Văn Lý - PHT  

  Thứ 4

  06/12

  07:30 Tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng do kiểm cơ khí bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật bản" Phòng họp A Theo Kế hoạch số 2106/KH-ĐHĐN ngày 30/11/2023  
  07:30 Toạ đàm phương pháp NCKH lĩnh vực kinh tế  Hội trường CS3 Ban Giám Hiệu; Phòng NCKH; Tạp chí khoa học; Khoa Kinh tế; Diễn giả  
  13:30 Phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuậ của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai  Hội trường 800 Theo KH số 2112//KH-ĐHĐN ngày 01/122023  

  Thứ 5

  07/12

  07:30 Tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng do kiểm cơ khí bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật bản" Phòng họp A Theo Kế hoạch số 2106/KH-ĐHĐN ngày 30/11/2023  
  08:00 Họp giao ban tháng 11/2023 Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Lãnh đạo cấp phòng (điều hành), khoa, trung tâm, trường trực thuộc, đoàn thể và tương đương.  
  08:30 Dự họp toạ đàm theo VB số 6741 của Bộ GDĐT ngày 1/12/12023 Đại học Quốc tế Sài Gòn Hiệu trưởng  

  Thứ 6
  08/12

  07:30 Tổ chức khóa đào tạo "Kỹ năng do kiểm cơ khí bậc 2 theo tiêu chuẩn Nhật bản" Phòng họp A Theo Kế hoạch số 2106/KH-ĐHĐN ngày 30/11/2023  
  08:00 Tham dự Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 12/2023 (Theo CV số 383-CV/BTGĐUK ngày 04/12/2023) Hội trường A các Ban Đảng tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy  

  Thứ 7

  09/12

         

  Chủ Nhật

  10/12