TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Khơi dậy sự yêu thích tìm hiểu thiên nhiên, làm khoa học cho học sinh điếc

Ngày đăng: 09/12/2022 01:59 PM

  Hòa Nguyễn                               

  Nhằm mục đích khơi gợi sự khám phá, tìm hiểu thiên nhiên ở đối tượng học sinh điếc, trong tháng 5/ 2022, trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Điếc đã có buổi giao lưu với trường Quốc tế Pháp. Các em học sinh, sinh viên điếc của trung tâm được học hỏi lòng say mê yêu thích làm khoa học của các em học sinh của trường Quốc tế Pháp.

  Để giúp cho học sinh, sinh viên điếc tiếp cận được với kiến thức khoa học,  trung tâm đã hỗ trợ việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho các video clips của trường trường Quốc tế Pháp để tham dự cuộc thi “Làm nhà báo khoa học thiếu niên” dành cho đối tượng học sinh phổ thông. Chuyên đề “Các sinh vật phù du và biển cả” của các em học sinh lớp 8 của trường đã được đánh giá cao và đã được lưu vào thư viện trên mạng của Tara Ocean và của AEFE (Hiệp hội của các trường Pháp trên thế giới).      

  Xem video tại các web của Tara và AEFE theo các đường link sau ở mục “Lycée Français International Marquerite”.

   Đây là link của video đã được lưu lại trên trang web của Tara Ocean:

  https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-scientifiques/enquete.html#plancton

  và trên trang Web của AEFE: 

  https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-scientifiques/academie.html#monde