TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

hướng dẫn ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên

Ngày đăng: 20/12/2022 09:25 PM
  Số văn bản : 321/HD-ĐHĐN
  Trích yếu : hướng dẫn ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên
  Ngày ban hành  :07/03/2022
  Người ký : TS Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Hướng Dẫn
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm