TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

HỘI NGHỊ VỀ GIÁO DỤC ĐIẾC KHU VỰC CHÂU Á

Ngày đăng: 08/12/2022 03:28 PM

    Vào trung tuần tháng 10, Hội người Điếc Singapore đã tổ chức nhiều hội nghị có liên quan đến người điếc cho khu vực Châu Á như : Cắm trại giao lưu cho những người điếc trẻ ( 8-10/10),  hội nghị của những đại diện tổ chức người điếc và thông dịch viên ( 11-13/10) và hội nghị về giáo dục và dịch vụ hỗ trợ cho người điếc lần 5 ( 14-16/10) với chủ đề : “Tăng cường sự đa dạng trong cộng đồng người Điếc” ( Embracing diversity in deaf communities ).

    Nhằm tiếp cận và chia sẻ thông tin cùng các nước trong khu vực, Trung tâm đã có một đoàn đại biểu tham dự  gồm giám đốc điều hành, giáo viên và nhân viên  ( trong đó có 2 người nghe và 3 người điếc).

    Giám đốc điều hành cũng đã có một bản báo cáo tại hội nghị với chủ đề : “ Mô hình thí điểm đào tạo thông dịch viên chuyên nghiệp tại trường đại học Đồng Nai, Việt Nam”.

    Bài báo cáo đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn bè đồng nghiệp ở các nước Châu Á vì hiện tại chưa có nước nào ở  Châu Á có chương trình đào tạo bài bản ngành thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu trong hệ thống trường đại học. Bài báo cáo cũng được Hội thông dịch viên quốc tế (WASLIE) và liên đoàn Người Điếc Thế giới (WFD) đánh giá cao vì nguyên tắc và phương pháp đào tạo của trung tâm rất phù hợp với quan điểm mà hai tổ chức này mong muốn.

    (Hòa Nguyễn)