TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ XVIII CỦA LIÊN ĐOÀN NGƯỜI ĐIẾC THẾ GIỚI

Ngày đăng: 09/12/2022 10:28 AM

  Vào mùa hè năm 2019, Ban Giám đốc của trung tâm đã tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ XVIII của Liên đoàn người Điếc Thế giới tổ chức tại Paris, thủ đô nước Pháp. Hội nghị năm nay lấy chủ đề là “ Những Quyền về Ngôn ngữ ký hiệu cho Mọi người” (Sign language Rights for All); kéo dài trong 5 ngày (23/7- 27/7); bốn  hình thức giao tiếp được quy định dùng trong những bài báo cáo là Ký hiệu Quốc tế, Ngôn ngữ ký hiệu Pháp, tiếng Anh và tiếng Pháp. Nội dung các báo cáo của hội nghị bao gồm 6 chủ đề chính như giáo dục, nghiên cứu về điếc và ngôn ngữ ký hiệu, những khả năng tiếp cận và kỹ thuật, việc làm, hợp tác quốc tế và phát triển, sức khỏe. Những tóm tắt ý chính (abstract) của các bài báo cáo đã được gửi từ năm 2017 và được một hội đồng khoa học gồm những GSTS hay Tiến sĩ của một số nước, những người có chuyên môn trong các lĩnh vực của 6 đề tài được hội nghị đưa ra, đánh giá và chọn đề tài nào sẽ được báo cáo trong hội nghị. Đây là một hội nghị được tổ chức khá công phu và được nhiều nước ở các châu lục trên Thế giới tham dự.

  Tham dự Hội nghị Quốc tế của Liên đoàn Người Điếc Thế giới lần này, Việt Nam có 2 đoàn là Ban Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc và Chi hội người Điếc Hà Nội, cũng là những học trò củ của Ban Giám đốc trước đây.

  Bên cạnh việc học hỏi giao lưu với các nước, Ban giám đốc trung tâm tham dự hội nghị với tư cách là báo cáo viên trong hội nghị với đề tài “Những Khía Cạnh Độc đáo Của Việc Thực Hiện Giáo Dục Song Ngữ Cho Người Điếc Ở Việt Nam” (Unique Aspect of Implementing Biligual Education for Deaf People in Viet Nam).

  Giám đốc trung tâm đã trình bày bài báo cáo của mình bằng tiếng Anh và có 2 người thông dịch lại bằng Ký hiệu Quốc tế và Ngôn ngữ Ký hiệu Pháp. Mỗi đề tài chỉ được phép trình bày trong vòng 20 phút và sau đó là 10 phút dành cho khán thính giả đặt câu hỏi.

  Bài báo cáo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người tham dự vì quan điểm giáo dục, phương pháp và cách thực hiện của trung tâm đã mang đến những thành quả mà vài nước khác chưa đạt được. Có rất nhiều khán thính giả đã liên tục đặt câu hỏi trong 10 phút thảo luận mà hội nghị cho phép và tiếp tục trao đổi với người trình bày sau khi đã hết giờ để đưa ra những đánh giá tốt và những lời khen ngợi

   

  CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI NGƯỜI YÊU THÍCH BÀI BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

  Ngoài việc tham dự nghe các bài báo cáo, Ban Giám đốc còn tham quan một vài trưng bày của một số trung tâm, trường học để học hỏi thêm thông tin liên quan đến lịch sử giáo dục của các nước hay là những kinh nghiệm hay trong giáo dục cho người điếc.

  THAM QUAN NƠI TRƯNG BÀY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC RIT, NTID Ở THÀNH PHỐ ROCHESTER, MỸ

  (TRƯỜNG HỌC CỦ CỦA GIÁM ĐỐC TRƯỚC ĐÂY).

  NGHE TRÌNH BÀY POSTER CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DE LA SALLE, PHILIPPINE.

  TÌM HIỂU VỀ DỰ ÁN LÀM VIDEO KỂ TRUYỆN CHO TRẺ ĐIẾC.

  TIỆC HỘI NGỘ (HONGKONG, VIETNAM, SRI-LANCA, FIJI VÀ QUỸ NHẬT BẢN ) TẠI HỘI NGHỊ.

  Video clip