TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Học sinh điếc học và giao tiếp bằng NNKH là sử dụng đôi tay

Ngày đăng: 09/12/2022 01:35 PM

    Học sinh điếc học và giao tiếp bằng NNKH là sử dụng đôi tay. Bị tại nạn ngã gãy tay không thể viết được nhưng em học sinh này vẫn không vì lý do đó mà nghỉ học. Em vẫn đến trường để nhìn thầy giảng bài, giao tiếp bằng một tay trái còn lại. Thật đáng khen cho sư ham học hỏi của em...