TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 07/12/2022 02:46 PM

    Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Điếc nằm trong khuôn viên của trường đại học Đồng Nai, Trung tâm được chính thức thành lập vào ngày 1/7/2014 theo quyết định số 377/QĐ-ĐHĐN của trường đại học Đồng Nai dựa vào những thành quả trong hoạt động của dự án “Giáo dục trung học và đại học cho người Điếc Việt Nam" trước đây. Dự án này được ra đời vào tháng 5 năm 2000 trong bối cảnh mà nản giáo dục dành cho người điếc Việt Nam nói chung chỉ dừng lại ở cấp I. Dự án đã mạnh dạn đưa ra một phương pháp giảng dạy đi cho người điếc, khác biệt với trào lưu giáo dục hiện tại của Việt Nam “Giáo dục song ngữ": Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam và Tiếng Việt, Phương pháp này đã góp phần thay đổi hiện trạng giáo dục cho người Điếc và hiện thực hóa viễn cảnh về tương lại cho cộng đồng người Điếc.