TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

giới - thiệu - chung - ngoại ngữ

Ngày đăng: 07/12/2022 07:59 AM

   

   Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại Học Đồng Nai, được thành lập năm 1986, tiền thân là khoa Ngoại Ngữ trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nhân lực về lĩnh vực Ngoại Ngữ có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Hiện nay, khoa Ngoại Ngữ có 35 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 02 Tiến Sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 20 Thạc sĩ, 10 cử nhân. 

      Khoa chia làm 03 bộ môn. Cụ thể như sau :

  1. Bộ môn Tiếng Anh Chuyên 1

  2. Bộ môn Tiếng Anh Chuyên 2

  3. Bộ môn Ngoại Ngữ cơ bản

   Khoa gồm 36 lớp, với 1.697 sinh viên.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm của khoa Ngoại Ngữ :

  ​- Đào tạo ĐHSP tiếng Anh hệ chính quy và các hệ tại chức, liên thông.\

  - Đào tạo ngành Ngôn Ngữ Anh văn bằng 2 hệ chính quy.

  - Đào tạo Tiếng Anh cơ bản cho các khối ngành không chuyên thuộc các Khoa.

  2. Nội dung thực hiện nhiệm vụ của Khoa : 

  - Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạ

  - Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

  - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

  - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

  - Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

  - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

  - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, học hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

  - Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

  - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

  3. Cơ sở vật chất :

  Khoa ngoại Ngữ có dãy nhà học D gồm 20 phòng được nhà trường trang bị các thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao nhất.