TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ”

Ngày đăng: 02/04/2024 09:16 AM

    Trường Đại học Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ”

    https://dnpu.edu.vn/truong-dai-hoc-dong-nai-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-day-hoc-va-kiem-tra-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu