TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Chuẩn đầu ra

Ngày đăng: 03/08/2022 04:25 PM

  CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

   

  TT

  ĐẠI HỌC

  1

  Sư phạm Toán học

  2

  Sư phạm Vật lý

  3

  Sư phạm Hóa học

  4

  Sư phạm Tiếng Anh

  5

  Sư phạm Ngữ Văn

  Sư phạm Lịch sử

  7

  Giáo dục Tiểu học 

  8

  Giáo dục Mầm non 

  9

  Kế toán 

  10 

  Quản trị kinh doanh 

  11

  Ngôn ngữ Anh

  TT

  CAO ĐẲNG

  1

  Sư phạm Toán học

  2

  Sư phạm Vật lý

  3

  Sư phạm Hóa học

  4

  Sư phạm Sinh

  5

  Sư phạm Kỹ thuật

  Sư phạm Tiếng Anh

  7

  Sư phạm Ngữ Văn

  8

  Sư phạm Lịch sử

  9

  Sư phạm Địa lý

  10 

  Sư phạm Giáo dục Công dân

  11

  Giáo dục Tiểu học 

  12

  Giáo dục Mầm non 

  13

  Giáo dục thể chất 

  14

  Âm nhạc 

  15

  Sư phạm Mỹ thuật 

  16

  Sư phạm Tin học 

  17

  Tiếng Anh 

  18

  Quản trị kinh doanh 

  19 

  Kế toán 

  20 

  Tài chính ngân hàng 

  21 

  Công nghệ KT môi trường 

  22 

  Công nghệ KT Điện, Điện tử 

  23

  Công nghệ thiết bị trường học 

  24 

  Thư ký văn phòng 

  25 

  Quản trị văn phòng 

  26 

  Công nghệ thông tin 

  27

  Khoa học thư viện 

  28

  Công tác xã hội 

  29

  Quản lý đất đai 

  30

  Thiết kế thời trang 

  31

  Việt Nam học (VH du lịch) 

  32

  Quản lý văn hóa