TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 04/08/2022 09:11 AM
  Số văn bản: 1025/QĐ-ĐHĐN
  Trích yếu: Quyết định ban hành Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên trường Đại học Đồng Nai
  Ngày ban hành  :19/08/2021
  Người ký : TS. Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Quyết định
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản QUYẾT ĐỊNHNỘI DUNG QUY ĐỊNH