TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Danh sách đi học lớp TCCT-HC khóa 10 (VLVH)

Ngày đăng: 13/12/2022 10:32 AM

  DANH SÁCH ĐI HỌC LỚP TCCT - HC KHÓA 10 (VLVH)

  Căn cứ Thông báo số 200/TB-TCT ngày 15/3/2016 của Trường Chính trị Đồng Nai về việc thông báo nhập học đối với viên chức tham gia lớp TCCT-HC khóa 10 (VLVH) cụ thể như sau:

  1. Nguyễn Văn Tuấn

  2. Bùi Thế Quân

  3. Lê Anh Tuấn

  4. Lê Thanh Hùng

  5. Vũ Thị Kim Luận

  6. Hà Huy Huyền

  7. Lại Thị Ngọc Duyên

  8. Nguyễn Thị Ái Thơ

  9. Huỳnh Bùi Linh Chi

  10. Lại Thị Ngọc Duyên

  Thời gian: 7g30 ngày 24/3/2016

  Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai