TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đảng ủy

Ngày đăng: 07/06/2022 01:37 PM

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

  ĐIỆN THOẠI

  1

  Nguyễn Minh Thanh

  Bí thư Đảng ủy; 

  0916.839.090

  2

  Đinh Quang Minh

  Ủy viên Ban Thường vụ;

  0988.808.006

  3

  Lê Kính Thắng

  Ủy viên Ban Thường vụ

  0919.105.465

  4

  Trương Văn Minh

  Ủy viên Ban Chấp hành; 

  0969.260.179

  5

  Võ Văn Lý

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0906.913.479

  6

  Dương Minh Hiếu

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0962.411.168

  7

  Bùi Nguyên Trâm Ngọc

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0835.526.272

  8

  Nguyễn Đức Đổi

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0918.539.580

  9

  Hoàng T.K. Nguyệt Nga

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0919.576.671

  10

  Nguyễn Duy Anh Tuấn

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0913.171.848

  11

  Trần Lê Tài

  Ủy viên Ban Chấp hành

  0915.754.839