logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Minh Thanh

Bí thư Đảng ủy; 

0916.839.090

2

Đinh Quang Minh

Ủy viên Ban Thường vụ;

0988.808.006

3

Lê Kính Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ

0919.105.465

4

Trương Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành; 

0969.260.179

5

Võ Văn Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

0906.913.479

6

Dương Minh Hiếu

Ủy viên Ban Chấp hành

0962.411.168

7

Bùi Nguyên Trâm Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

0835.526.272

8

Nguyễn Đức Đổi

Ủy viên Ban Chấp hành

0918.539.580

9

Hoàng T.K. Nguyệt Nga

Ủy viên Ban Chấp hành

0919.576.671

10

Nguyễn Duy Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

0913.171.848

11

Trần Lê Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

0915.754.839Bài liên quan

Hội Cựu chiến binh
Hội Sinh viên
Đoàn Thanh niên
Công đoàn
Ban Giám hiệu
Hội đồng trường
1