TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

VB 3595 của SNV V/v Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không sử dụng rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày giờ trực cơ quan

Ngày đăng: 26/10/2022 10:21 AM