TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Trường Đại học Đồng Nai cam kết:

Ngày đăng: 09/01/2023 09:54 PM

  Trường Đại học Đồng Nai cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm việc (kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thành thạo, có tính kỷ luật và tinh thần hợp tác), có trình độ ngoại ngữ và tin học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.


  Các cam kết cụ thể là:

  1. Tổ chức đào tạo, rèn luyện, đánh giá chất lượng sinh viên theo đúng chương trình đào tạo và các quy định hiện hành.

  2. Nghiên cứu khoa học để tìm ra các giải pháp tối ưu phục vụ người học và các bên liên quan.

  3. Đảm bảo số lượng và chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

  4. Tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, hoạt động cộng đồng.

  5. Đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trong Trường và Khu nội trú sinh viên.

  6. Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và các trường học để phát triển chương trình đào tạo.

  7. Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên và sinh viên.

  8. Hỗ trợ sinh viên học tập nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; giới thiệu sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm thích hợp với ngành nghề đã được đào tạo.

  9. Mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các hệ đào tạo, liên thông giữa các hệ đào tạo, gắn chất lượng và ngành nghề đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.