TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Cơ cấu tổ chức phòng Đào Tạo

Ngày đăng: 09/01/2023 09:27 PM
   

  1. Họ và tên: Huỳnh Bùi Linh Chi

  Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Email: huynhbuilinhchi@gmail.com

   

   

  2. Họ và tên: Nguyễn Phạm Trung Nhân

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: nptnhandnu@gmail.com 

   

   

  3. Họ và tên: Trần Văn Ninh

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: vanninh1983@gmail.com

   

   

  4. Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: dt_nguyenvan@yahoo.com 

   

     

  5. Họ và tên: Lê Trọng Vũ

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: letrongvu@gmail.com

   

     

  6. Họ và tên: Liêu Thanh Tùng

  Học vị: Cử nhân

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: bangbanglieu@yahoo.com

   

     

  7. Họ và tên: Mai Quốc Tiên

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: tienmquoc@gmail.com

   

   

   

   

   

  8. Họ và tên: Phan Thị Huyền

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: minhhuyen.phan1105@gmail.com

   

                            

  9. Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

  Học vị: Cử Nhân

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: 

                          

  10. Họ và tên: Cao Thị Bạch Yến                              

  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: 

   

     

  11. Họ và tên: Phạm Thị Hồng

  Học vị: Cử Nhân

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: 

                            

  12.Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh                          

  Học vị: Thạc sỹ

  Chức vụ: Chuyên viên

  Email: