TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Nghiên cứu

TỔ ĐIỀU PHỐI VIÊN XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH ĐỒNG NAI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG SENSHU IKEDA (NHẬT BẢN)

Ngày đăng: 28/05/2023 08:45 AM

Ngày 26/5/2023 tại Trụ sở Ban Quản Lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai, Tổ Điều Phối viên Xúc tiến Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ tỉnh Đồng Nai tiếp và làm việc với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Ngân hàng Senshu Ikeda (Nhật Bản).