TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023- 2024 HỆ CQ KNN

Ngày đăng: 15/12/2023 08:18 AM

  LỊCH THI NGÀNH NNA: TẢI VỀ

  DS PHÒNG THI K10 NNA: TẢI VỀ

  DSSV THI GHÉP K10 NNA: TẢI VỀ

  DS PHÒNG THI K11 NNA: TẢI VỀ

  DSSV THI GHÉP K11 NNA: TẢI VỀ

  DS PHÒNG THI K12 NNA: TẢI VỀ

  DSSV THI GHÉP K12 NNA: TẢI VỀ

  LỊCH THI NGÀNH SPA K10: TẢI VỀ

  DSPT HỆ SP K10: TẢI VỀ

  LỊCH THI NGÀNH SPA K11: TẢI VỀ

  DANH SÁCH PHÒNG THI NGÀNH SP K11: TẢI VỀ

  DS PHÒNG THI GHÉP K11 HỆ SP: TẢI VỀ

  LỊCH THI NGÀNH SPA K12: TẢI VỀ