TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ30/08/2021 đến 05/09/2021

Ngày đăng: 27/12/2022 08:57 AM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  30/8
  7:00 CB - VC làm việc online      
  13:00 CB - VC làm việc online      

  Thứ 3

  31/8             
  7:00 CB - VC làm việc online      
  13:00 CB - VC làm việc online      

  Thứ 4

  01/9             
  7:00 CB - VC làm việc online      
  13:00 CB - VC làm việc online      

  Thứ 5

  02/9             
  7:00 Nghỉ lễ       
  13:00        
  Thứ 6

  03/9             

  7:00 Nghỉ lễ      
  13:00        

  Thứ 7

  04/9             
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  05/9             
  7:00        
  13:00