TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ16./01/2017 đến21./01/2017

Ngày đăng: 26/12/2022 09:01 PM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  16../01
  7:00        
  13:00        

  Thứ 3

  17/01
  11.00 Tất cả CB - GV liên hoan tất niên tại nhà hàng Những người bạn      
  13:00        

  Thứ 4

  18/01
  7:00        
  13:00        

  Thứ 5

  19/01
  7:00        
  13:00        
  Thứ 6

  20/01

  7:00        
  13:00        

  Thứ 7

  21./01
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  .../...
  7:00        
  13:00