TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

Ngày đăng: 15/01/2024 02:29 PM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  15/01

  7h30: Dự họp chấm điểm thi đua năm 2023 của Khối thi đua 15 Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai Phí Hữu Hào, Trịnh Xuân Đức  
  08:00 Mời dự họp về việc trao đổi một số nội dung về công tác tư tưởng viên chức Phòng họp A Đại diện Đảng ủy Trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo: Phòng TCHCQT, Khoa Kinh tế và tập thể cấp ủy Giảng dạy 7; ông Bùi Xuân Diễn, GV Khoa Kinh tế  
  08:30 Dự hội thảo khoa học tổng thể triển khai mô hình đại học chia sẻ giai đoạn 2024-2035 Trường Đại học Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia TP.HCM Hiệu trưởng, đại diện phòng Đào tạo  
  10h15: Mời dự họp về việc trao đổi một số nội dung về công tác tư tưởng viên chức Phòng họp A Đại diễn Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo: Phòng TCHC&QT, Phòng NCKH, SĐH và QHQT và tập thể cấp ủy Chi bộ Quản lý 3; Ông Phạm Minh Tiến, TP NCKh,SĐH và QHQT  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Trung tâm TT-TV (lãnh đạo Trung tâm và viên chức làm công tác hành chính)  

  Thứ 3

  16/01

  08:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa và viên chức làm công tác hành chính  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai  Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng NCKH, SĐH và QHQT (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  

  Thứ 4

  17/01

  08:00 Dự họp trao đổi một số nội dung về công tác cán bộ Phòng họp A Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng ĐBCL&TTGD và tập thể Chi ủy CBQL 3, Lãnh đạo Phòng TCHC&QT và chuyên viên phụ trách công tác cán bộ  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai  Phòng họp A Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, LĐ Phòng TCHCQT và chuyên viên phụ trách công tác cán bộ  

  Thứ 5

  18/01

         

  Thứ 6
  19/01

         

  Thứ 7

  20/01

         

  Chủ Nhật

  21/01