TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 27/09/2021 đến 03/10/2021

Ngày đăng: 27/12/2022 09:01 AM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  27/9
  7:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  13:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến

  Thứ 3

  28/9 
  7:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  13:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến

  Thứ 4

  29/9
  7:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  13:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến

  Thứ 5

  30/9 
  7:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  13:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  Thứ 6

  01/10

  7:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến
  13:00 VC- GV LÀM VIỆC ONLINE     TRỰC VPK: Cô Yến

  Thứ 7

  02/10 
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  03/10 
  7:00        
  13:00