TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 01/5/2022

Ngày đăng: 27/12/2022 09:27 AM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

    25/4             
  8:00 - Báo cáo về việc viên chức vi phạm quy chế, quy định của nhà trường Lãnh đạo Khoa LĐK, VPK, Trưởng BM GDMN, GV Nguyễn Thị Thanh Thảo  
  13:00        

  Thứ 3

    26/4             
  7:00 - Tập hợp hồ sơ, bàn giao kho lưu trữ Lãnh đạo Khoa LĐK, VPK  
  13:00        

  Thứ 4

    27/4             
  7:00 - Hoàn thành kê khai giờ dạy tháng 4/2022 Lãnh đạo Khoa LĐK, VPK, Trưởng các BM, GV  
  13:00        

  Thứ 5

    28/4             
  7:00        
  13:00        
  Thứ 6

    29/4             

  7:00        
  13:00        

  Thứ 7

    30/4             
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

    01/5             
  7:00        
  13:00