TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 17/10/2022 đến 23/10/2022

Ngày đăng: 28/12/2022 10:49 AM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

    17/10             
  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - 15H30 HỌP KHOA(Đánh giá, phân loại viên chức năm 2022 và triển khai các hoạt động công đoàn) tại Phòng B106 Bà Bùi Nguyên Trâm Ngọc - Toàn thể viên chức Khoa SP Tiểu học - MN  

  Thứ 3

    18/10             
  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 4

    19/10             
  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 5

    20/10             
  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      
  Thứ 6

    21/10             

  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 7

    22/10             
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

    23/10             
  7:00        
  13:00