TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 16/08/2021 đến 22/08/2021

Ngày đăng: 27/12/2022 08:55 AM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ TRỰC VPK GHI CHÚ

  Thứ 2

  16/8             
  7:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  13:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  

  Thứ 3

  17/8

   7:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  13:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  

  Thứ 4

  18/8             
  7:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  13:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  

  Thứ 5

  19/8             
  7:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  13:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  Thứ 6

  20/8             

  7:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  
  13:00 CB - VC làm việc online   Cô Yến  

  Thứ 7

  21/8             
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  22/8             
  7:00        
  13:00