TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 10/05/2021 đến 14/05/2021

Ngày đăng: 26/12/2022 09:07 PM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  .../...
  7:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  13:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      

  Thứ 3

  .../...
  7:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  13:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      

  Thứ 4

  .../...
  7:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  13:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      

  Thứ 5

  .../...
  7:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  13:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  Thứ 6

  .../...

  7:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      
  13:00 Hoạt động giảng dạy, trực văn phòng      

  Thứ 7

  .../...
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  .../...
  7:00        
  13:00