TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 05/12/2022 đến 11/12/2022

Ngày đăng: 21/12/2022 10:46 PM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  05/12

  7:00 - 7h30 Chào cờ tại HT200   - Lãnh đạo Khoa, VPK  
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 3

  06/12

  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 4

  07/12

  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 5

  08/12

  7:00 - Làm việc bình thường      
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 6

  09/12

  7:00

  - 9h: Họp chi bộ 

  -10h30: Họp Khoa

  Tại phòng B101

  Tại phòng B101

  -Toàn thể Đảng viên CB GD3

  - Toàn thể VC Khoa THMN

   
  13:00 - Làm việc bình thường      

  Thứ 7

  10/12

  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

    11/12

  7:00        
  13:00