TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Khoa Tổng hợp

Mô tả chương trình Đào tạo ngành KHMT

Ngày đăng: 29/05/2024 07:45 AM

Mô tả chương trình Đào tạo ngành KHMT

Đề cương chi tiết học phần ngành KHMT

Ngày đăng: 29/05/2024 07:44 AM

Đề cương chi tiết học phần ngành KHMT

Chuẩn đầu ra ngành KHMT

Ngày đăng: 29/05/2024 07:43 AM

Chuẩn đầu ra ngành KHMT

Mô tả đề cương chi tiết ( QLDD)

Ngày đăng: 29/05/2024 07:40 AM

Mô tả đề cương chi tiết ( QLDD)

Đề cương chi tiết học phần ( qldd)

Ngày đăng: 29/05/2024 07:38 AM

Đề cương chi tiết học phần ( qldd)

Chuẩn đầu ra ngành QLDD

Ngày đăng: 29/05/2024 07:36 AM

Chương trình Đào tạo ngành QLDD( Chuẩn đầu ra)

bảng đối sánh ngành QLĐĐ

Ngày đăng: 28/05/2024 03:31 PM

Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ

Bảng đối sánh ngành KHMT

Ngày đăng: 28/05/2024 03:24 PM

Bảng đối sánh ngành KHMT

Thời hạn xét Tốt nghiệp đối vơi sinh viên khóa cũ

Ngày đăng: 13/03/2024 02:58 PM

Thời hạn xét Tốt nghiệp đối vơi sinh viên khóa cũ TH