TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hội đồng trường

Ngày đăng: 15/07/2022 10:11 AM

    Quyết định số 2072/QĐ - UBND tỉnh Đồng Nai ngày 19/6/2020 về việc công nhận Hội đồng trường Đại học Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025

    Xem chi tiết

    Danh sách thành viên hội đồng trường (cập nhật 18/11/2021)

    Phòng Tổ chức hành chính