TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tổng quan về Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

Ngày đăng: 06/12/2022 07:29 AM

       Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Đồng Nai, tiền thân là Khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận. 

      Năm học 2023-2024, khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có 47 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 01 Phó giáo sư - Tiến sĩ,  06 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh, 33 thạc sĩ, 03 cử nhân. Khoa có 12 lớp, với gần 400 sinh viên.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm của khoa SPKH Tự nhiên:

       - Đào tạo ĐHSP Toán, Lý, Hóa, Sinh hệ chính quy (4 năm) và hệ liên thông;

      2. Nhiệm vụ của khoa:

      * Xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

     * Xây dựng chiến lược giảng dạy; xây dựng ngân hàng câu hỏi; phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả của người dạy và người học;

     * Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào phục vụ dạy - học;

     * Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, tiến hành nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

     * Quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả giảng viên và của người lao động; tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên và người lao động; tham gia lãnh đạo quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của Trường.

     * Đề xuất thành lập, chia tách, sáp nhập các bộ môn thuộc khoa, nâng cấp bộ môn thuộc khoa thành khoa khi có đủ tiêu chuẩn về số lượng sinh viên tham gia học tập;

     * Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, phối hợp Phòng Công tác Sinh viên thực hiện cho người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độc chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc đơn vị.

     * Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường điều phối giảng viên; tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao (nếu có); chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội;

     * Quản lý người học trong thời gian học tập tại đơn vị; tư vấn cho sinh viên lựa chọn tín chỉ, đăng ký môn học tạo cơ hội cho sinh viên đạt kết quả cao nhất.

     * Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trường;

     * Cập nhật thông tin, các hoạt động của đơn vị lên Website; chủ động tham gia tuyển sinh (hình thức và nội dung Banner, Brochure thu hút người học và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng); lưu trữ minh chứng phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đại học và kiểm định chương trình đào tạo;

     * Phân công nhiệm vụ của bộ môn thuộc khoa.

     * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.