TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 13/12/2022 09:22 AM

  Chức năng và nhiệm vụ

  1. Đào tạo: Giảng dạy các môn cơ bản:

  - Bộ môn Lý luận chính trị: Giảng dạy các phân môn như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam... tại các trường đại học, cao đẳng.

   

   

  - Bộ môn Giáo dục thể chất: Giảng dạy các môn Thể dục thể thao, các môn thể thao cơ bản của môn điền kinh. Các môn thể thao tự chọn: Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền, Võ Taewondo.

   

   

  - Bộ môn Quản lý giáo dục: giảng dạy các môn Giáo dục học, Tâm lý học, Nghiên cứu khoa học, Quản lý hành chánh nhà nước, Nghiệp vụ sư phạm… cho các lớp chuyên ngành sư phạm của nhà trường. Giảng dạy chuyên đề kỹ năng sống cho sinh viên của trường. Tham gia huấn luyện giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên trong tỉnh Đồng Nai.

   

  2. Nghiên cứu khoa học:

  - Thực hiện các đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp với qui mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề  giáo dục phát sinh trong tiến trình phát triển xã hội trong tỉnh Đồng Nai và vùng lân cận cũng như những vướng mắc trong quá trình đào tạo ở các cấp học khác nhau trong khuôn khổ quốc gia.

  - Các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt chú trọng đến tính kế thừa và tiếp cận cái mới, những kết quả nghiên cứu thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau (công nghệ thông tin, khoa học quản lý, khoa học xã hội và nhân văn …) phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

  3. Phục vụ cộng đồng:

  - Khoa tham gia giảng dạy các khóa học ngắn hạn để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tâm lý sư phạm, kỹ năng sống, nghiệp vụ quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm nhằm phục vụ cho nhu cầu giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa của cộng đồng dân cư.

  Bài viết mới nhất

  test

  29/03/2023 08:56 AM

  Giảng viên bộ môn QLGD

  13/12/2022 09:28 AM