TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

29/12/2023: Hội thảo khoa học "Phát triển năng lượng tái tạo gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xanh đến 2030 tầm nhìn 2050"

Ngày đăng: 02/12/2023 12:22 PM

    Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lượng tái tạo gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xanh đến 2030 tầm nhìn 2050" (29/12/2023): Tải về

    Bài viết mới nhất