TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 21/08/2023 đến 27/08/2023

Ngày đăng: 21/08/2023 07:35 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  21/08

  08:00 Thực hiện quy trình công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Kỹ thuật (bước 1) Phòng họp A Ban Giám hiệu, Lãnh đạo  
  08:30 Thực hiện quy trình công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Kỹ thuật (bước 2, 3, 4) Phòng họp B107 Ban Giám hiệu; Toàn thể VC, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy của Khoa Kỹ thuật  
  13:30 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa SPKH Tự nhiên (bước 1) Phòng họp A Ban Giám hiệu, Lãnh đạo và cấp ủy Khoa SPKH Tự nhiên  
  14:15 hực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng khoa SPKH Tự nhiên (bước 2,3,4) Hội trường 200 Ban Giám hiệu, Toàn thể VC, Trưởng đoàn thể Chính trị - Xã hội, cấp ủy của Khoa SPKH Tự nhiên  

  Thứ 3

  22/08

  08:30 Họp bàn giao hồ sơ học sinh Điếc từ TT NCVH Điếc sang TT nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Phòng họp B107 Trung tâm NCVH Điếc, TT Nuôi dạy trẻ khuyết tật, Sở GDĐT  
  09:30 Họp về việc trao đổi về việc thỏa thuận chuyên môn, ký hợp đồng lao động Phòng họp A Lãnh đạo (phụ trách, điều hành) đơn vị Khoa: Kinh tế; Ngoại ngữ; P.TCHCQT; Trần Văn Tỉnh, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phan Tiến Quân, Lê Tuyết Trinh  

  Thứ 4

  23/08

  08:00 Dự họp với chuyên gia tư vấn kiểm định về cơ sở giáo dục Phòng họp B106 Chuyên gia tư vấn, Các nhóm chuyên trách về kiểm định cơ sở giáo dục  
  08:00 Họp Hội đồng tuyển sinh 2023 Phòng họp B107 Thành viên HĐ Tuyển sinh 2023  
  13:30 Dự họp với chuyên gia tư vấn kiểm định về 05 chương trình đào tạo Phòng họp B107 Chuyên gia tư vấn, các nhóm về kiểm định chương trình đào tạo  
  14:00 Họp về thực hiện và giải ngân theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 UBND tỉnh Ban Giám hiệu, P. KHTC  
  15:00 Dự họp làm việc với đoàn UBND TP Long Khánh về công tác tuyển dụng viên chức giáo viên (theo VB số 2082/UBND-VX ngày 16/8/2023 của UBND tp Long khánh) Phòng họp A Ban Giám hiệu, P. TCHCQT, Đào tạo  

  Thứ 5

  24/08

  08:00 Họp BCH Đảng ủy Phòng họp A BCH Đảng ủy  
  14:00 Làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc phối hợp triển khai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng CTSV, Đoàn TNCS HCM Trường, Địa điểm  
  14:00 Họp về việc chấp hành nội quy, quy chế, phân công chuyên môn của viên chức khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp A Phòng TCHC&QT, Phòng Đào tạo, Phòng NCKH-SĐH&QHQT, Phòng ĐBCL&TTGD, Khoa Ngoại ngữ  

  Thứ 6
  25/08

  08:00 Dự tọa đàm khoa học cấp khối chuyên đề 2023 Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  Bí thư Đảng ủy  
  08:00 Khai giảng Lớp Biên phiên dịch của tỉnh Phòng họp B107 Đại diện BGH, P.NCKH-SĐH&QHQT, học viên dự  
  09:00 Trao đổi về : - Việc xuất nhập cảnh của viên chức Lê Phước Kỳ trong năm 2023; - Công tác chuyên môn của viên chức Lê Phước Kỳ tại Khoa Ngoại ngữ. Phòng họp A Ban Giám hiệu, Khoa Ngoại ngữ, P. NCKH,SĐH &QHQT, P. TCHC&QT, Lê Phước Kỳ  

  Thứ 7

  26/08

  08:00 Dự lễ khai mạc Tecfest và TechMart Đồng Nai năm 2023 Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai Hiệu trưởng  

  Chủ Nhật

  27/08