logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
6/4
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
7/4
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
8/4
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
9/4
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
10/4
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
11/4
 
 
Chủ Nhật
12/4
 
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lịch công tác tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020
Lịch công tác tuần từ 16/03/2020 đến 22/03/2020
Lịch công tác tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020
Lịch công tác tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020
Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lịch công tác tuần từ 17/02/2020 đến 23/02/2020
Lịch công tác tuần từ 10/02/2020 đến 16/02/2020
Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020
Lịch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lịch công tác tuần từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lịch công tác tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lịch công tác tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
Lịch công tác tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
Lịch công tác tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
Lịch công tác tuần từ 9/12/2019 đến 15/12/2019
Lịch công tác tuần từ 02/12/2019 đến 08/12/2019
Lịch công tác tuần từ 25/11/2019 đến 01/12/2019
Lịch công tác tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019