logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
22/5
7:30 Họp Ban thường vụ Đảng ủy P.họp B1.07
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
Thứ 3
23/5
8:00-9:00 Thanh tra theo kế hoạch: Trường PT THSP P.họp A
9:00-10:00 Thanh tra theo kế hoạch: Trung tâm HTSV-QHDN P.họp A
Thứ 4
24/5
7:30 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 trường THSP  Theo giấy mời Cơ sở 4
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
25/5
8:00

Dự triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 BCH TW (Khóa XII)

Theo giấy mời
8:00-9:00 Thanh tra theo kế hoạch: Phòng KHTC P.họp A
Thứ 6
26/5
8:00 Họp lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể về công tác TCCB Theo thông báo của P.TCHC P.họp B1.07
 9:00  Duyệt văn kiện về công tác chuẩn bị Đại hội CĐBP  Theo thông báoCĐCS  P.họp A
 14:00  Họp lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể về công tác TCCB  Theo Thông báo  P.họp B1.07
 15:00  Họp Thường trực HĐ Thi chứng chỉ Ngoại ngữ    P.họp B1.07
16:00 Họp Ban giám hiệu P.họp B1.07
Thứ 7
27/5
7:30 Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Tiểu học hệ VLVH khóa 2014-2107 theo kế hoạch

Chủ Nhật
28/5
7:00 Họp Ban coi thi Hội đồng thi chứng chỉ Ngoại ngữ P.họp B1.01

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 8/05/2017 đến 14/05/2017
Lịch công tác tuần từ 1/05/2017 đến 7/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 17/04/2017 đến 23/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
Lịch công tác tuần từ 3/04/2017 đến 9/04/2017
Lịch công tác tuần từ 27/03/2017 đến 2/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 6/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 26/02/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ 6/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 29/01/2017
Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 22/01/2017
Lịch công tác tuần từ 9/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 2/1/2017 đến 8/1/2017
Lịch công tác tuần từ 26/12/2016 đến 1/1/2017
123