logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Thưa quý vị!

Thành lập từ 1976 (với tên gọi ban đầu là Cơ sở 4-Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM, tiếp đến là Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai), Trường Đại học Đồng Nai (Dong Nai University-DNU) đã trải qua gần ½ thế kỷ, đào tạo trên 50.000 giáo viên, gần 1.000 cán bộ quản lý cho các trường từ mầm non đến trung học phổ thông, hơn 2.000 cử nhân kinh tế, kỹ thuật cho các doanh nghiệp, nhưng thời gian qua, DNU đã gặp những biến cố mà tập thể sư phạm, giảng viên, người lao động và sinh viên không mong muốn.

Là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực cho các trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Đông Nam bộ, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ thì việc (1) xác định chiến lược phát triển; (2) cấu trúc lại mô hình tổ chức, vị trí việc làm; (3) phân định rõ chức năng, nhiệm vụ để tạo thế chủ động cho từng đơn vị, cá nhân là yêu cầu cấp thiết trong thời điểm hiện nay.

Với phương châm: “Người học là trung tâm, trường học và doanh nghiệp là nền tảng, giảng viên, người lao động là động lực của sự phát triển”, DNU sẽ phát triển chương trình đào tạo (curriculum và programme) theo hướng ứng dụng và trả lời câu hỏi “học để làm gì?”. Để đảm bảo đúng định hướng, đảm bảo chất lượng đào tạo, tập thể sư phạm của DNU phải thiết kế bài giảng, đổi mới phương pháp dạy-học, phương pháp đánh giá nhằm giúp sinh viên có khả năng (1) tự khám phá tri thức của nhân loại; (2) thiết lập mối quan hệ giữa tri thức cũ và mới; (3) ghi nhớ sâu sắc, ứng dụng những tri thức đã học để giải quyết vấn đề thực tế; (4) trình bày cho người khác một cách mạch lạc những tri thức đã học và kỹ năng đã làm; (5) tạo ra tri thức mới; (6) khát khao học tập suốt đời. . . Bên cạnh đó, DNU sẽ đào tạo các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc; kỹ năng giao tiếp . . . giúp sinh viên ứng phó với những thách thức của cuộc sống, cung cấp nguồn nhân lực làm việc hiệu quả cho các đơn vị sử dụng sinh viên của DNU.

Lãnh đạo DNU mong muốn tiếp tục phục vụ và nhận được sự hỗ trợ, góp ý xây dựng từ đội ngũ giảng viên, người lao động, cựu viên chức; những đối tác là sinh viên cùng gia đình, các trường học, doanh nghiệp; các cơ quan của Nhà nước, các tổ chức quốc tế, trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước.

Hy vọng sự chung tay, góp sức của mọi người, DNU sẽ vượt qua những khó khăn hiện tại, vượt qua những bất trắc do Covid-19 gây ra để giữ gìn, tôn vinh các giá trị của DNU và khẳng định thương hiệu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng mà mọi người cùng mong đợi.

Trân trọng cám ơn!

TS. Lê Anh Đức.
Đồng Nai, tháng 7 năm 2021.

 

👉 View in English

Message from the President of Dong Nai University (DNU)

Ladies and Gentlemen!

Founded in 1976, Dong Nai University (its precursor, Ho Chi Minh City Pedagogical College – Campus No. 4 and then Dongnai Pedagogical College) has spent nearly a quarter of a century for training over 50,000 teachers, nearly 1,000 management staff from preschool to high school levels, and more than 2,000 bachelors of economics and engineers for businesses. DNU, however, has encountered incidents which are not expected by its students, alumni, faculty, and staff.

As a practice–based undergraduate institution that trains human resources for schools and businesses in the Dongnai province and the Southeast region of Vietnam, DNU has considered (1) identifying strategies for growth; (2) restructuring the organizational model and faculty positions; and (3) delegating functions and tasks to each department for optimization purposes as urgent tasks given rapid changes in science and technology.

With the motto: "Students are in the center, schools and businesses are the foundation, and lecturers and employees are the driving force of development," DNU designs its training curriculum and programs toward application and in answer to the question "study for what?". In order to ensure the proper orientation and assure the training quality, DNU's lecturers have to develop lectures and innovate teaching, learning and assessment methods to enable students themselves to (1) explore human knowledge; (2) link the past to the present knowledge; (3) retain knowledge and apply it in reality problem–solving; (4) articulate what they have learned and known to others; (5) create new knowledge; (6) desire a lifelong learning experience, among others. On top of that, DNU equips students with skills of team–working, work–related planning and management, and communication. These, we believe, would be helpful for students to cope with challenges in life and/or beneficial for employers to recruit qualified human resources trained by DNU.

Leaders at DNU wish to continue to serve the community and receive assistance and constructive suggestions from lecturers, current and former staff, partners (students and their families), schools and businesses, government agencies, international organizations, colleges, and universities in Vietnam and abroad.

We believe that with your continued support and contribution, DNU will overcome current difficulties, especially uncertainties caused by the Covid-19 to maintain and honor DNU's values as well as its brand name in training, scientific research, and community services that people expect.

With thanks,

Le Anh Duc, Ph.D.
Dongnai, Jul, 2021.


Bài liên quan