TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 11/09/2023 đến 17/09/2023

Ngày đăng: 11/09/2023 12:31 PM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  11/09

  08:30 Họp đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường (theo giấy mời 46/GM-NCKH ngày 07/9/2023) Phòng họp B106 P. NCKH, Khoa Ngoại ngữ, Phản biện (mời ngoài)  
  13:30 Họp ở Đảng ủy Khối (Theo Giấy mời số 280-GM/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy khối ) Đảng ủy khối Nguyễn Minh Thanh - BT Đảng ủy, Dương Cẩm Diệp - Đảng ủy viên  
  14:00 Trao QĐ bổ nhiệm công tác cán bộ (P. Đào tạo, Khoa Kỹ thuật); Họp về sửa đổi Quy định chế độ Giảng viên và tổ chức Lễ tốt nghiệp 2023 Phòng họp B107 BGH, P. ĐT, P. CTSV, P. KHTC, P. TCHCQT, Lãnh đạo các khoa  

  Thứ 3

  12/09

  07:30 Họp khoa đánh giá nhiệm vụ tháng 8, phương hướng hoạt động tháng 9/2023 Phòng họp B107 Hiệu trưởng, Toàn thể VC Khoa Kỹ thuật  
  09:00 Dự họp ở Khoa Kinh tế  Phòng họp Khoa Kinh tế Thường trực HĐT, toàn thể VC-NLĐ của Khoa Kinh tế  

  Thứ 4

  13/09

  08:00 Họp ở ĐUK theo Giấy mời số 282-GM/ĐUK ngày 08/9/2023 Hội trường ĐUK BT Đảng ủy trường  
  14:00 Dự họp phòng TCHC&QT Phòng họp B107 Thường trực Hội đồng trường, toàn thể VC,NLĐ Phòng TCHC&QT  

  Thứ 5

  14/09

  08:00 Dự Hội thảo Quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2023 Trung tâm số - Đại học Thái Nguyên Hiệu trưởng  

  Thứ 6
  08/09

  08:00 Họp bàn về công tác kiểm định CSGD của Trường (VC dự họp mang theo laptop, tài liệu liên quan để báo cáo khi cần thiết) Phòng họp B107 BGH, Trưởng ban Thư ký HĐĐG, Lãnh đạo đơn vị của 06 Phòng, Trung tâm TT-TV  

  Thứ 7

  16/09

         

  Chủ Nhật

  17/09