logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
3/12
7:30 Chào cờ Tháng 12 Theo thông báo HT200
 8:00  Họp Chi bộ Quản lý 4    HT200
8:00   Họp Chi bộ Giảng dạy 7    HT cơ sở 3
9:00   Họp Chi bộ Quản lý 1    P.họp B1.07
9:00 Họp Hội đồng tuyển viên chức Theo quyết định P.họp A
 16:45  Họp Chi bộ trường THSP    Cơ sở 4
Thứ 3
4/12
10:00 Họp Chi bộ Quản lý 2 P.họp B1.07
 10:00  Họp Chi bộ Quản lý 3    P.họp B1.06
10:00   Họp Chi bộ Giảng dạy 8    P.họp B1.01
 14:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 3    P.họp B1.07
 15:30  Họp Chi bộ Giảng dạy 1    P.họp B1.06
 16:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 2    P.họp B1.01
16:30   Họp Chi bộ Giảng dạy 4    P.họp B1.07
17:00 Họp Chi bộ Giảng dạy 6 P.họp B1.06
Thứ 4
5/12
10:00 Họp Chi bộ Giảng dạy 5 P.họp B1.07
11:00   Họp Chi bộ Sinh viên 1    P.họp B1.06
11:00 Họp Chi bộ Sinh viên 2 P.họp B1.01
Thứ 5
6/12
8:00 Họp Giao ban tháng 12, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 của cán bộ, viên chức theo kế hoạch P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
7/12
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
8/12
 
 
Chủ Nhật
9/12
 
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 14/01/2019 đến 20/01/2019
Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 31/12/2018 đến 06/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018
Lịch công tác tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 2/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018
Lịch công tác tuần từ 19/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018
Lịch công tác tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018