logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
3/12
7:30 Chào cờ Tháng 12 Theo thông báo HT200
 8:00  Họp Chi bộ Quản lý 4    HT200
8:00   Họp Chi bộ Giảng dạy 7    HT cơ sở 3
9:00   Họp Chi bộ Quản lý 1    P.họp B1.07
9:00 Họp Hội đồng tuyển viên chức Theo quyết định P.họp A
 16:45  Họp Chi bộ trường THSP    Cơ sở 4
Thứ 3
4/12
10:00 Họp Chi bộ Quản lý 2 P.họp B1.07
 10:00  Họp Chi bộ Quản lý 3    P.họp B1.06
10:00   Họp Chi bộ Giảng dạy 8    P.họp B1.01
 14:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 3    P.họp B1.07
 15:30  Họp Chi bộ Giảng dạy 1    P.họp B1.06
 16:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 2    P.họp B1.01
16:30   Họp Chi bộ Giảng dạy 4    P.họp B1.07
17:00 Họp Chi bộ Giảng dạy 6 P.họp B1.06
Thứ 4
5/12
10:00 Họp Chi bộ Giảng dạy 5 P.họp B1.07
11:00   Họp Chi bộ Sinh viên 1    P.họp B1.06
11:00 Họp Chi bộ Sinh viên 2 P.họp B1.01
Thứ 5
6/12
8:00 Họp Giao ban tháng 12, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 của cán bộ, viên chức theo kế hoạch P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
7/12
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
8/12
 
 
Chủ Nhật
9/12
 
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 17/06/2019 đến 23/06/2019
Lịch công tác tuần từ 10/06/2019 đến 16/06/2019
Lịch công tác tuần từ 03/06/2019 đến 09/06/2019
Lịch công tác tuần từ 27/05/2019 đến 02/06/2019
Lịch công tác tuần từ 20/05/2019 đến 26/05/2019
Lịch công tác tuần từ 13/05/2019 đến 19/05/2019
Lịch công tác tuần từ 06/05/2019 đến 12/05/2019
Lịch công tác tuần từ 29/04/2019 đến 05/05/2019
Lịch công tác tuần từ 22/04/2019 đến 28/04/2019
Lịch công tác tuần từ 15/04/2019 đến 21/04/2019
Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 07/04/2019
Lịch công tác tuần từ 25/03/2019 đến 31/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/03/2019 đến 24/03/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 17/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/02/2019 đến 24/02/2019
Lịch công tác tuần từ 11/02/2019 đến 17/02/2019
Lịch công tác tuần từ 04/02/2019 đến 10/02/2019