logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
18/3
8:00 Khai mạc các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Tiểu học và THCS hạng 2
HT200
17:00 Khai mạc các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS HT200
Thứ 3
19/3
8:00 Khai mạc các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các trường Mầm non và THCS hạng 2 HT200
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
20/3
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
21/3
8:00 Dự Hội nghị BCH Đảng ủy Khối Theo giấy mời
8:00
 Dự Hội nghị về công tác tuyển sinh 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
 Theo giấy mời
 TP. HCM
14:00   Họp thường trực Hội đồng thi chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học    P.họp B1.07
14:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy VP Đảng ủy
Thứ 6
22/3
8:00 Làm việc với UBND Tỉnh và các sở ban ngành BGH, P.TCHC, P. KHTC, P. QTTB P.họp B1.07
16:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
23/3
 
 
Chủ Nhật
24/3
7:00 Họp Ban coi thi Hội đồng thi chứng chỉ Ngoại ngữ Theo quyết định P.họp B1.02
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 20/04/2020 đến 26/04/2020
Lịch công tác tuần từ 13/04/2020 đến 19/04/2020
Lịch công tác tuần từ 06/04/2020 đến 12/04/2020
Lịch công tác tuần từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lịch công tác tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020
Lịch công tác tuần từ 16/03/2020 đến 22/03/2020
Lịch công tác tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020
Lịch công tác tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020
Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lịch công tác tuần từ 17/02/2020 đến 23/02/2020
Lịch công tác tuần từ 10/02/2020 đến 16/02/2020
Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020
Lịch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lịch công tác tuần từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lịch công tác tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lịch công tác tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
Lịch công tác tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
Lịch công tác tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
Lịch công tác tuần từ 9/12/2019 đến 15/12/2019