TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 21/12/2022 07:48 PM
  Số văn bản : 02-QĐ/TU
  Trích yếu : Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
  Ngày ban hành  :19/01/2021
  Người ký : Hồ Thanh Sơn
  Loại văn bản : Quy Định
  Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm