TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Nghị quyết Đảng ủy định kỳ

Ngày đăng: 02/07/2024 02:53 PM

  Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng

  Số thứ tự Nội dung File
  1 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024  Xem file
  2    
  3    
  4    
  5