TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng: 20/12/2022 09:27 PM
  Số văn bản : 106/2020/NĐ-CP
  Trích yếu : Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
  Ngày ban hành  :10/09/2020
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc
  Loại văn bản : Nghị Định
  Cơ quan ban hành : Chính Phủ
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm