TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024

Ngày đăng: 04/06/2024 09:11 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  03/06

  07:30 Chào cờ đầu tháng 6/2024 Hội trường 200 Theo thông báo  
  08:00 Đón đoàn khảo sát đánh giá ngoài Phòng họp B107 Theo Kế hoạch  

  Thứ 3

  04/06

  08:30 Họp về việc tiếp nhận tài sản, công cụ dụng cụ theo kết quả kiểm kê Phòng họp B107 Theo thông báo  

  Thứ 4

  05/06

  14:00 Sở công thương nghiệm thu hoàn thành công trình điện cơ sở 3 Cơ sở 3 Phòng TCHC&QT, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Khoa kinh tế, đơn vị xây lắp, đơn vị giám sát, đơn vị quản lý dự án  

  Thứ 5

  06/06

         

  Thứ 6
  07/06

         

  Thứ 7

  08/06

         

  Chủ Nhật

  09/06