TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 02/08/2021 đến 08/08/2021

Ngày đăng: 26/12/2022 09:10 PM
  NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ TRỰC VPK GHI CHÚ

  Thứ 2

    02/8             
  7:00 Làm việc Online   Cô Yến  
  13:00 Làm việc Online   Cô Yến  

  Thứ 3

  03/8  
  7:00 Làm việc Online   Cô Yến  
  13:00 Làm việc Online   Cô Yến  

  Thứ 4

  04/8  
  7:00 Làm việc Online   Cô Yến  
  13:00 Làm việc Online   Cô Yến  

  Thứ 5

  05/8  
  8:00 Họp Khoa Phân loại VC, đánh giá thi đua, ý kiến v/v tiếp nhận vc Đào Mạnh Toàn về công tác tại đơn vị Cô Ngọc- Nguyên Phó Trưởng khoa Cô Yến  
  13:00 Làm việc Online   Cô Yến  
  Thứ 6

  06/8  

  7:00 Làm việc Online   Cô Yến  
  13:00 Làm việc Online   Cô Yến  

  Thứ 7

  07/8  
  7:00        
  13:00        

  Chủ Nhật

  08/8  
  7:00        
  13:00