TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Kế hoạch thi

Ngày đăng: 10/06/2024 03:34 PM
  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
    18/6/2014 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2023-2024 khoá 13
    19/4/2024 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2023-2024 khoá 12
    19/4/2024 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2023-2024 khoá 11
    29/3/2024 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2023-2024 khoá 10
    15/4/2024 Lịch thi lần 2, học kỳ 1 (2023-2024) khoa Kinh tế
  355/KH-ĐHĐN 07/3/2024 Kế hoạch tổ chức thi lần 2, HK1 hệ ĐH chính quy năm học 2023-2024
    25/12/2023 Lịch thi kết thúc học học kỳ 1(2023-2024) lớp mở thêm đợt 4
    08/12/2023 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 (2023-2024) lớp mở thêm đợt 3
    25/12/2023 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2023-2024 khoá 13
    04/12/2023 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2023-2024 khoá 12
    04/12/2023 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2023-2024 khoá 11
    04/12/2023 Lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2023-2024 khoá 10
    24/11/2023 Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2022-2023 
    10/11/2023 Lịch thi kết thúc học phần hk 1 năm 2023-2024 lớp mở thêm đợt 2
    25/7/2023 Kế hoạch thi lần 2 các hp thuộc HK 2 (2021-2022) và HK 1 (2022-2023)
    09/6/2023 Kế hoạch thi lớp mở thêm hk2 (2022-2023)
    11/7/2023 Lịch thi kết thúc học phần hk 2 (2022-2023) khoá 12
    5/2023 Lịch thi kết thúc học phần hk 2 (2022-2023) khoá 11
    05/4/2023 Lịch thi kết thúc học phần hk 2 (2022-2023) khoá 9
    31/01/2023 Lịch thi kết thúc học phần hk 1 (2022-2023) khoá 12
    27/12/2022 Lịch thi kết thúc học phần hk 1 (2022-2023) khoá 11