TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo

Ngày đăng: 20/12/2022 09:51 PM
  Số văn bản : 01-HD/TU
  Trích yếu : Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo
  Ngày ban hành  :22/01/2013
  Người ký : Lê Hồng Phương
  Loại văn bản : Hướng Dẫn
  Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm