TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Các công trình khoa học đã công bố

Ngày đăng: 07/06/2024 04:06 PM
  Số ký hiệu Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung
      Bảng thống kê các công trình khoa học đã công bố
      Đề tài NCKH cấp Trường
  1108/QĐ-ĐHĐN 28/7/2022 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài " Chương trình đào tạo trình độ Đại học Hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh"
  1094/QĐ-ĐHĐN 25/7/2022 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài " Chương trình đào tạo trình độ Đại học Hệ chính quy ngành Kế toán"
  860/QĐ-ĐHĐN 09/7/2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai"
  739/QĐ-ĐHĐN 09/6/2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài "Giáo trình Kế toán chi phí"
  78/QĐ-ĐHĐN 19/01/2021 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài "Giáo trình Kinh tế vĩ mô"
  1341/QĐ-ĐHĐN 07/10/2019 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Nai"
  945/QĐ-ĐHĐN 08/8/2019 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài "Giáo trình Kế toán tài chính - phần 2"
  429/QĐ-ĐHĐN 24/4/2019 Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp trường. Tên đề tài " Giáo trình Nguyên lý kế toán"
      Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Trường ĐHĐN
  2246/QĐ-ĐHĐN 18/12/2023 Quyết định duyệt danh mục bài đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 29-2023
  1636/QĐ-ĐHĐN 21/9/2023 Quyết định duyệt danh mục bài đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 28-2023
  837/QĐ-ĐHĐN 02/6/2023 Quyết định bổ sung bài báo được xét duyệt đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 27-2023
  275/QĐ-ĐHĐN 08/3/2021 Quyết định duyệt danh mục bài đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 20-2021
  1368/QĐ-ĐHĐN 30/11/2020 Quyết định duyệt danh mục bài đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 19-2020
  799/QĐ-ĐHĐN 06/8/2020 Quyết định duyệt danh mục bài đăng trên Tạp chí Khoa học - ĐHĐN số 18-2020
      Sáng kiến kinh nghiệm
  2094/QĐ-ĐHĐN 29/11/2023 Quyết định công nhận kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023
  1102/QĐ-ĐHĐN 27/7/2022 Quyết định công nhận kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022
  1041/QĐ-ĐHĐN 09/9/2020 Quyết định công nhận kết quả thẩm định sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019 - 2020
  664/QĐ-ĐHĐN 08/6/2018 Quyết định công nhận kết quả thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018