TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Biểu mẫu

Ngày đăng: 02/07/2024 02:29 PM

  Biểu mẫu

  1. Hồ sơ xin vào Đảng

  Số TT Nội dung File
  1 Mẫu đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ) Tải xuống
  2 Lý lịch người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) Tải xuống
  3 Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) Tải xuống
  4 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-KNĐ) Tải xuống
  5 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng (Mẫu 4A-KNĐ) Tải xuống
  Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng (Mẫu 5-KNĐ) Tải xuống
  7 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ  (Mẫu 6-KNĐ) Tải xuống
  8 Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy bộ phận)  (Mẫu 7-KNĐ) Tải xuống
  9 Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở)  (Mẫu 8-KNĐ) Tải xuống
  10 Quyết định kết nạp đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền)  (Mẫu 9-KNĐ) Tải xuống